Autographen Leo Thun/Briefe aus anderen Archiven

125 Dokumente
Dokumenttitel Absender Empfänger Ausstellungsort Datum Dateiname
Leo Thun an Julius Ficker, Wien, 22. September 1856 Thun, Leo Ficker, Julius Wien 1856-09-22 thun-an-ficker-1856-09-22-ca183.xml
Leo Thun an Justin Linde, Wien, 26. Dezember 1855 Thun, Leo Linde, Justin Wien 1855-12-26 thun-an-linde-1855-12-26-ca1130.xml
Leo Thun an Julius Ficker, Wien, 2. Juni 1854 Thun, Leo Ficker, Julius Wien 1854-06-02 thun-an-ficker-1854-06-02-ca181.xml
Leo Thun an Alexander Bach, o. O. [Wien], [1851] Thun, Leo Bach, Alexander o. O. [Wien] 1851 thun-an-bach-od-ca938.xml
Leo Thun an Frantisek Ladislaus Čelakovšký, Wien, 24. September 1849 Thun, Leo Čelakovšký, Frantisek Ladislaus Wien 1849-09-24 thun-an-celakovsky-1849-09-24-ca1060.xml
Leo Thun an Alexander Bach, o. O., 6. September [1853] Thun, Leo Bach, Alexander o. O. --09-06 thun-an-bach-09-06-ca944.xml
Leo Thun an Joseph Alexander Helfert o. O. [, Peruc], o. D. [23. August 1853] Thun, Leo Helfert, Joseph Alexander Peruc 1853-08-23 thun-an-helfert-1853-08-23-ca1418.xml
Leo Thun an Václav Vladivoi Tomek, Wien, 12. Mai [1854] Thun, Leo Tomek, Václav Vladivoi Wien 1854-05-12 thun-an-tomek-1854-05-12-ca993.xml
Leo Thun an Maximilian Joseph Tarnóczy, Wien, 21. November 1860 Thun, Leo Tarnóczy, Maximilian Joseph Wien 1860-11-21 thun-an-tarnoczy-1860-11-21-ca844.xml
Leo Thun an Joseph Alexander Helfert o. O., o. D. [8. Februar 1852] Thun, Leo Helfert, Joseph Alexander 1852-02-08 thun-an-helfert-1852-02-08-ca1414.xml
František Ladislaus Čelakovšký an Leo Thun, o. O., 23. April [1851] Čelakovšký, František Ladislaus Thun, Leo o. O. 1851-04-23 celakovsky-an-thun-1851-04-23-ca1062.xml
Leo Thun an Julius Ficker, Wien, 20. Oktober 1860 Thun, Leo Ficker, Julius Wien 1860-10-20 thun-an-ficker-1860-10-20-ca190.xml
Václav Vladivoj Tomek an Leo Thun, Prag, 15. Mai 1858 Tomek, Václav Vladivoj Thun, Leo Prag 1858-05-15 tomek-an-thun-konzept-1858-05-15-ca1408.xml
Leo Thun an Alexander Bach, Hetzendorf, 8. Juli 1859 Thun, Leo Bach, Alexander Hetzendorf 1859-07-08 thun-an-bach-1859-07-08-ca941.xml
Leo Thun an Franz Pfeiffer, Wien, 1. April 1855 Thun, Leo Pfeiffer, Franz Wien 1855-04-01 thun-an-pfeiffer-1855-04-01-ca846.xml
Justin Linde an Leo Thun, Frankfurt, 31. Mai 1854 Linde, Justin Thun, Leo Frankfurt 1854-05-31 linde-an-thun-1854-05-31-ca1055.xml
Julius Ficker an Leo Thun, Innsbruck, 1. Mai 1854 Ficker, Julius Thun, Leo Innsbruck 1854-05-01 ficker-an-thun-konzept-1854-05-01-ca195.xml
Leo Thun an Alexander Bach, Hetzendorf, Ostersonntag [23. März 1856] Thun, Leo Bach, Alexander Hetzendorf 1856-03-23 thun-an-bach-1856-03-23-ca942.xml
Leo Thun an Franz Miklosich, o. O., 25. April 1856 Thun, Leo Miklosich, Franz o. O. 1856-04-25 thun-an-miklosich-1856-04-25-ca800.xml
Leo Thun an Frantisek Ladislaus Čelakovšký, Wien, 30. Juli 1851 Thun, Leo Čelakovšký, Frantisek Ladislaus Wien 1851-07-30 thun-an-celakovsky-1851-07-30-ca1061.xml
Leo Thun an Joseph Alexander Helfert o. O., o. D. [12. Februar 1855] Thun, Leo Helfert, Joseph Alexander 1855-02-12 thun-an-helfert-1855-02-12-ca1426.xml
Leo Thun an Julius Ficker, Wien, 19. März 1855 Thun, Leo Ficker, Julius Wien 1855-03-19 thun-an-ficker-1855-03-19-ca182.xml
Leo Thun an Julius Ficker, Wien, 31. August 1860 Thun, Leo Ficker, Julius Wien 1860-08-31 thun-an-ficker-1860-08-31-ca188.xml
Leo Thun an Bernhard Jülg, Wien, 5. Januar 1855 Thun, Leo Jülg, Bernhard Wien 1855-01-05 thun-an-juelg-1855-01-05-ca807.xml
Leo Thun an Franz Miklosich, o. O., 19. Mai 1857 Thun, Leo Miklosich, Franz o. O. 1857-05-19 thun-an-miklosich-1857-05-19-ca802.xml
Leo Thun an Julius Ficker, Wien, 28. Oktober 1860 Thun, Leo Ficker, Julius Wien 1860-10-28 thun-an-ficker-1860-10-28-ca191.xml
Leo Thun an Alexander Bach, o. O., o. D. Thun, Leo Bach, Alexander o. O. thun-an-bach-od-ca947.xml
František Ladislaus Čelakovšký an Leo Thun, o. O., 16. März 1851 Čelakovšký, František Ladislaus Thun, Leo o. O. 1851-03-16 celakovsky-an-thun-1851-03-16-ca1066.xml
Leo Thun an Joseph Alexander Helfert o. O., 8. Februar 1859 Thun, Leo Helfert, Joseph Alexander 1859-02-08 thun-an-helfert-1859-02-09-ca1422.xml
Julius Ficker an Leo Thun, Innsbruck, 28. April 1854 Ficker, Julius Thun, Leo Innsbruck 1854-04-28 ficker-an-thun-konzept-1854-04-28-ca196.xml
Leo Thun an Julius Ficker, Wien, 4. April 1854 Thun, Leo Ficker, Julius Wien 1854-04-04 thun-an-ficker-1854-04-04-ca177.xml
Leo Thun an Franz Exner, Wien, 24. August [1852?] Thun, Leo Exner, Franz Wien --08-24 thun-an-exner-1852-08-24-ca79.xml
Leo Thun an Alexander Bach, o. O., o. D. Thun, Leo Bach, Alexander o. O. thun-an-bach-od-ca943.xml
František Ladislaus Čelakovšký an Leo Thun, o. O., o. D. [1850/51] Čelakovšký, František Ladislaus Thun, Leo o. O. celakovsky-an-thun-od-ca1065.xml
František Ladislaus Čelakovšký an Leo Thun, o. O., 24. November [1850] Čelakovšký, František Ladislaus Thun, Leo o. O. 1850-11-24 celakovsky-an-thun-1850-11-24-ca1064.xml
Leo Thun an Joseph Alexander Helfert, Tetschen, 19. September 1859 Thun, Leo Helfert, Joseph Alexander Tetschen 1859-09-19 thun-an-helfert-1859-09-19-ca1427.xml
Leo Thun an Julius Ficker, Wien, 9. Mai 1854 Thun, Leo Ficker, Julius Wien 1854-05-09 thun-an-ficker-1854-05-09-ca179.xml
Albert Jäger an Leo Thun, Meran, 26. Februar 1851 Jäger, Albert Thun, Leo Meran 1851-02-26 jaeger-an-thun-1851-02-26-ca949.xml
Leo Thun an Hermann Bonitz, o. O., 9. August [1855] Thun, Leo Bonitz, Hermann o. O. 1855-08-09 thun-an-bonitz-1855-08-09-ca1011.xml
Leo Thun an Bernhard Rechberg, Wien, 21. Juli 1857 Thun, Leo Rechberg, Bernhard Wien 1857-07-21 thun-an-rechberg-1857-07-21-ca1571.xml
Leo Thun an Justin Linde, Wien, 24. Mai 1854 Thun, Leo Linde, Justin Wien 1854-05-24 thun-an-linde-1854-05-24-ca1127.xml
Leo Thun an Joseph Othmar Rauscher, Wien, 17. Mai 1858 Thun, Leo Rauscher, Joseph Othmar Wien 1858-05-17 thun-an-rauscher-1858-05-17-ca828.xml
Leo Thun an Alexander Bach, o. O., o. D. [27. April 1851] Thun, Leo Bach, Alexander o. O. 1851-04-27 thun-an-bach-1851-04-27-ca946.xml
Leo Thun an Alexander Bach, [Wien], o. D. [Juli 1850] Thun, Leo Bach, Alexander [Wien] 1850-07 thun-an-bach-1850-07-ca932.xml
Leo Thun an Julius Ficker, Wien, 19. Juni 1858 Thun, Leo Ficker, Julius Wien 1858-06-19 thun-an-ficker-1858-06-19-ca178.xml
Leo Thun an Anton Hye von Gluneck, Wien, 7. August 1854 Thun, Leo Gluneck, Anton Hye Wien 1854-08-07 thun-an-hye-1854-08-07-ca929.xml
Leo Thun an Bernhard Jülg, Wien, 4. März 1855 Thun, Leo Jülg, Bernhard Wien 1855-03-04 thun-an-juelg-1855-03-04-ca808.xml
Leo Thun an Alexander Bach, Hetzendorf, 11. Juli [o. J.] Thun, Leo Bach, Alexander Hetzendorf --07-11 thun-an-bach-07-11-ca945.xml
Leo Thun an Joseph Alexander Helfert, o. O., 22. September Thun, Leo Helfert, Joseph Alexander o. O. --09-22 thun-an-helfert-1854-09-22-ca1431.xml
Leo Thun an Antonio Saverio de Luca, o. O., 3. Februar 1858 Thun, Leo Luca, Antonio Saverio o. O. 1858-02-03 thun-an-de-luca-1858-02-03-ca641.xml
Leo Thun an Lorenz von Stein o. O., 29. Mai [o. J.] Thun, Leo Stein, Lorenz von --05-29 thun-an-stein-05-29-ca853.xml
Leo Thun an Václav Vladivoi Tomek, Wien, 9. Mai 1858 Thun, Leo Tomek, Václav Vladivoi Wien 1858-05-09 thun-an-tomek-1858-05-09-ca1000.xml
Leo Thun an Bernhard Rechberg-Rothenlöwen, Wien, 26. Dezember 1855 Thun, Leo Rechberg-Rothenlöwen, Bernhard Wien 1855-12-26 thun-an-rechberg-1855-12-26-ca910.xml
Leo Thun an Hermann Vicari, Wien, 7. Februar 1851 Thun, Leo Vicari, Hermann Wien 1851-02-07 thun-an-vicari-1851-02-07-ca804.xml
Leo Thun an Alexander Bach, o. O. [Wien], [April 1851] Thun, Leo Bach, Alexander o. O. [Wien] 1851-04 thun-an-bach-od-ca936.xml
Leo Thun an Franz Exner o. O., o. D. [August/September 1852] Thun, Leo Exner, Franz 1852 thun-an-exner-od-ca82.xml
Leo Thun an Joseph Alexander Helfert o. O., o. D. [6. Juni 1853] Thun, Leo Helfert, Joseph Alexander 1853-06-06 thun-an-helfert-1853-06-06-ca1416.xml
Leo Thun an Joseph Fessler o. O., o. D. [1860?] Thun, Leo Fessler, Joseph thun-an-fessler-od-ca372.xml
Leo Thun an Gregor Zeithammer, Wien, 17. August 1855 Thun, Leo Zeithammer, Gregor Wien 1855-08-17 thun-an-zeithammer-1855-08-17-ca990.xml
Václav Vladivoj Tomek an Leo Thun o. O., o. D. [ante 1853] Tomek, Václav Vladivoj Thun, Leo 1853 tomek-an-thun-konzept-od-ca1407.xml
Leo Thun an Joseph Alexander Helfert o. O., o. D. [8. April 1851] Thun, Leo Helfert, Joseph Alexander 1851-04-08 thun-an-helfert-1851-04-08-ca1413.xml
Leo Thun an Franz Exner, Hietzing, 22. September [1852] Thun, Leo Exner, Franz Hietzing 1852-09-22 thun-an-exner-1852-09-22-ca81.xml
Julius Ficker an Leo Thun, Innsbruck, 25. März 1855 Ficker, Julius Thun, Leo Innsbruck 1855-03-25 ficker-an-thun-1855-03-25-ca1153.xml
Leo Thun an Gregor Zeithammer, o. O., 22. Juni o. J. Thun, Leo Zeithammer, Gregor o. O. --06-22 thun-an-zeithammer-06-22-ca991.xml
Julius Ficker an Leo Thun, Innsbruck, 29. Mai 1854 Ficker, Julius Thun, Leo Innsbruck 1854-05-29 ficker-an-thun-konzept-1854-05-29-ca197.xml
Leo Thun an Franz Exner, Prag, 11. April 1849 Thun, Leo Exner, Franz Prag 1849-04-11 thun-an-exner-1849-04-11-ca813.xml
Leo Thun an Frantisek Ladislaus Čelakovšký, Wien, 16. November 1850 Thun, Leo Čelakovšký, Frantisek Ladislaus Wien 1850-11-16 thun-an-celakovsky-1850-11-16-ca1058.xml
Leo Thun an Joseph Alexander Helfert, Wien, 20. März 1851 Thun, Leo Helfert, Joseph Alexander Wien 1851-03-20 thun-an-helfert-1851-03-20-ca1411.xml
Leo Thun an Pavel Josef Šafařik, Wien, 26. August 1852 Thun, Leo Šafařik, Pavel Josef Wien 1852-08-26 thun-an-safarik-1852-08-26-ca986.xml
Leo Thun an Alexander Bach, o. O. [Wien], 11. Januar 1853 Thun, Leo Bach, Alexander o. O. [Wien] 1853-01-11 thun-an-bach-1853-01-11-ca939.xml
Leo Thun an Joseph Alexander Helfert, Interlaken, 22. August 1857 Thun, Leo Helfert, Joseph Alexander Interlaken 1857-08-22 thun-an-helfert-1857-08-22-ca1425.xml
Leo Thun an Gregor Zeithammer, Wien, 8. August o. J. [post Mai 1850–ante Oktober 1852] Thun, Leo Zeithammer, Gregor Wien --08-08 thun-an-zeithammer-08-08-ca992.xml
Leo Thun an Joseph Alexander Helfert o. O. [, Wien], o. D. [21. August 1853] Thun, Leo Helfert, Joseph Alexander Wien 1853-08-21 thun-an-helfert-1853-08-21-ca1417.xml
Leo Thun an Hermann Bonitz, Wien, 26. August 1855 Thun, Leo Bonitz, Hermann Wien 1855-08-26 thun-an-bonitz-1855-08-26-ca1013.xml
Leo Thun an Justin Linde, Wien, 17. Mai 1858 Thun, Leo Linde, Justin Wien 1858-05-17 thun-an-linde-1858-05-17-ca1133.xml
Leo Thun an Franz Exner, Wien, 10. August [1850] Thun, Leo Exner, Franz Wien --08-10 thun-an-helfert-1854-04-10-ca1430.xml
Leo Thun an Philipp Anton Segesser, Wien, 27. Oktober 1856 Thun, Leo Segesser, Philipp Anton Wien 1856-10-27 thun-an-segesser-1856-10-27-ca567.xml
Leo Thun an Joseph Alexander Helfert o. O. [, Wien], o. D. [7. März 1854] Thun, Leo Helfert, Joseph Alexander Wien 1854-03-07 thun-an-helfert-1854-03-07-ca1420.xml
Leo Thun an Franz Miklosich, o. O., 10. März 1857 Thun, Leo Miklosich, Franz o. O. 1857-03-10 thun-an-miklosich-1857-03-10-ca801.xml
Václav Vladivoj Tomek an Leo Thun, Prag, 30. April 1858 Tomek, Václav Vladivoj Thun, Leo Prag 1858-04-30 tomek-an-thun-konzept-1858-04-30-ca1406.xml
Leo Thun an Franz Miklosich, o. O., 1. Februar o. J. Thun, Leo Miklosich, Franz o. O. --02-01 thun-an-miklosich-02-01-ca799.xml
Philipp Anton Segesser an Leo Thun o. O., o. D. [November 1856] Segesser, Philipp Anton Thun, Leo 1856-11 segesser-an-thun-konzept-1856-11-ca.xml
Leo Thun an Johann Philipp Wessenberg, Wien, 31. Oktober 1849 Thun, Leo Wessenberg, Johann Philipp Wien 1849-10-31 thun-an-wessenberg-1849-10-31-ca1570.xml
Leo Thun an Václav Vladivoi Tomek, Wien, 20. Juli [1855] Thun, Leo Tomek, Václav Vladivoi Wien 1855-07-20 thun-an-tomek-1855-07-20-ca998.xml
Leo Thun an Heinrich Laube, Wien, 28. September 1858 Thun, Leo Laube, Heinrich Wien 1858-09-28 thun-an-laube-1858-09-22-ca820.xml
Leo Thun an Alexander Bach, o. O. [Wien], [April 1851] Thun, Leo Bach, Alexander o. O. [Wien] 1851-04 thun-an-bach-od-ca937.xml
Leo Thun an Theodor Karajan, o. O., 12. März o. J. [post 1851] Thun, Leo Karajan, Theodor o. O. --03-12 thun-an-karajan-03-12-ca59.xml
Leo Thun an August Haxthausen, Hetzendorf, 19. Juni 1858 Thun, Leo Haxthausen, August Hetzendorf 1858-06-19 thun-an-haxthausen-1858-06-19-ca1030.xml
Leo Thun an Julius Ficker, Lungern, 15. August 1857 Thun, Leo Ficker, Julius Lungern 1857-08-15 thun-an-ficker-1857-08-15-ca184.xml
Leo Thun an Franz Exner o. O. [Wien], 31. August [1852?] Thun, Leo Exner, Franz --08-31 thun-an-exner-1852-08-31-ca80.xml
Leo Thun an Joseph Alexander Helfert o. O., o. D. [2. Juli 1860] Thun, Leo Helfert, Joseph Alexander 1860-07-02 thun-an-helfert-1860-07-02-ca1424.xml
Leo Thun an August Haxthausen, o. O. [Wien], 15. Juni 1858 Thun, Leo Haxthausen, August o. O. [Wien] 1858-06-15 thun-an-haxthausen-1858-06-15-ca1029.xml
Leo Thun an Alexander Bach, o. O. [Wien], 3. Mai 1854 Thun, Leo Bach, Alexander o. O. [Wien] 1854-05-03 thun-an-bach-1854-05-03-ca940.xml
Leo Thun an Joseph Alexander Helfert, Smečno, 1. Oktober 1853 Thun, Leo Helfert, Joseph Alexander Smečno 1853-10-01 thun-an-helfert-1853-10-01-ca1428.xml
Leo Thun an Joseph Alexander Helfert o. O. [Wien], o. D. [14. Februar 1860] Thun, Leo Helfert, Joseph Alexander 1860-02-14 thun-an-helfert-1860-02-14-ca1423.xml
Leo Thun an Joseph Othmar Rauscher, o. O., 24. Mai [post 1855] Thun, Leo Rauscher, Joseph Othmar o. O. --05-24 thun-an-rauscher-05-24-ca783.xml
Hermann Bonitz an Leo Thun, Wien, 30. Juli 1855 Bonitz, Hermann Thun, Leo Wien 1855-07-30 bonitz-an-thun-1855-07-30-ca1012.xml
Leo Thun an Anton Hye von Gluneck, Wien, 3. November 1852 Thun, Leo Gluneck, Anton Hye Wien 1852-11-03 thun-an-hye-1852-11-03-ca927.xml
Leo Thun an Heinrich Laube, Wien, 29. Oktober 1857 Thun, Leo Laube, Heinrich Wien 1857-10-29 thun-an-laube-1857-10-29-ca818.xml
Leo Thun an Gregor Zeithammer, Wien, 1. August 1850 Thun, Leo Zeithammer, Gregor Wien 1850-08-01 thun-an-zeithammer-1850-08-01-ca989.xml
Leo Thun an Julius Ficker, Wien, 21. Mai 1859 Thun, Leo Ficker, Julius Wien 1859-05-21 thun-an-ficker-1859-05-21-ca187.xml
František Ladislaus Čelakovšký an Leo Thun, o. O., o. D. [post April 1850] Čelakovšký, František Ladislaus Thun, Leo o. O. celakovsky-an-thun-od-ca1063.xml
Leo Thun an Alexander Bach, o. O. [Wien], [1850] Thun, Leo Bach, Alexander o. O. [Wien] 1850 thun-an-bach-od-ca934.xml
Leo Thun an Joseph Othmar Rauscher, Wien, 2. April 1853 Thun, Leo Rauscher, Joseph Othmar Wien 1853-04-02 thun-an-rauscher-1853-04-02-ca826.xml
Leo Thun an Joseph Othmar Rauscher, o. O., 21. April 1853 Thun, Leo Rauscher, Joseph Othmar o. O. 1853-04-21 thun-an-rauscher-1853-04-21-ca782.xml
Leo Thun an Antonio Saverio de Luca, o. O., 1. Februar Thun, Leo Luca, Antonio Saverio o. O. --02-01 thun-an-de-luca-02-01-ca642.xml
Leo Thun an Franz Exner, Wien, 19. August [1850] Thun, Leo Exner, Franz Wien --08-19 thun-an-exner-08-19-ca78.xml
Leo Thun an Friedrich Schulte, o. O., 29. September [1856] Thun, Leo Schulte, Friedrich o. O. 1856-09-29 thun-an-schulte-09-29-ca504.xml
Leo Thun an Julius Ficker, Wien, 4. Februar 1855 Thun, Leo Ficker, Julius Wien 1855-02-04 thun-an-ficker-1855-02-04-ca180.xml
Julius Ficker an Leo Thun, Innsbruck, 14. Mai 1854 Ficker, Julius Thun, Leo Innsbruck 1854-05-14 ficker-an-thun-konzept-1854-05-14-ca200.xml
Leo Thun an Justin Linde, Wien, 11. September 1855 Thun, Leo Linde, Justin Wien 1855-09-11 thun-an-linde-1855-09-11-ca1128.xml
Leo Thun an Franz Exner, Wien, 10. August [1850] Thun, Leo Exner, Franz Wien --08-10 thun-an-exner-08-10-ca77.xml
Leo Thun an Flora Fries [?], o. O., 3. April [1851] Thun, Leo kein Empfänger o. O. --04-03 thun-an-unbekannt-1851-04-03-ca1207.xml
Leo Thun an Joseph Alexander Helfert o. O. [Slabce?], 7. Juli 1852 Thun, Leo Helfert, Joseph Alexander 1852-07-07 thun-an-helfert-1852-07-07-ca1415.xml
Leo Thun an Franz Exner o. O., o. D. [April 1852] Thun, Leo Exner, Franz 1852-04 thun-an-exner-1853-ca83.xml
Leo Thun an Lorenz von Stein o. O., 24. März [1854] Thun, Leo Stein, Lorenz von 1854-03-24 thun-an-stein-1854-03-24-ca851.xml
Leo Thun an Alexander Bach, o. O., o. D. [1850/51] Thun, Leo Bach, Alexander o. O. 1850 thun-an-bach-od-ca933.xml
Leo Thun an Joseph Othmar Rauscher, o. O., 16. Mai 1853 Thun, Leo Rauscher, Joseph Othmar o. O. 1853-05-16 thun-an-rauscher-1853-05-16-ca781.xml
Leo Thun an Pavel Josef Šafařik, Wien, 5. Juli 1850 Thun, Leo Šafařik, Pavel Josef Wien 1850-07-05 thun-an-safarik-1850-07-05-ca982.xml
Leo Thun an Bernhard Rechberg, Wien, 8. Februar 1858 Thun, Leo Rechberg, Bernhard Wien 1858-02-08 thun-an-rechberg-1858-02-08-ca1572.xml
Leo Thun an Bernhard Jülg, Wien, 17. April 1855 Thun, Leo Jülg, Bernhard Wien 1855-04-17 thun-an-juelg-1855-04-17-ca809.xml
Leo Thun an Joseph Alexander Helfert, Tetschen, 19. Oktober 1853 Thun, Leo Helfert, Joseph Alexander Tetschen 1853-10-19 thun-an-helfert-1853-10-19-ca1432.xml
Leo Thun an Joseph Alexander Helfert [?], 18. Juni [1854] Thun, Leo Helfert, Joseph Alexander 1854-06-18 thun-an-helfert-1854-06-18-ca1421.xml
Leo Thun an Julius Ficker, Wien, 9. Juni 1858 Thun, Leo Ficker, Julius Wien 1858-06-09 thun-an-ficker-1858-06-09-ca186.xml
Leo Thun an Anton Hye von Gluneck, o. O., 25. Oktober [1849] Thun, Leo Gluneck, Anton Hye o. O. 1849-10-25 thun-an-hye-1849-10-25-ca928.xml