Regest

Leo Thun freut sich, dass der Slawist Frantisek Čelakovský den an ihn herangetragenen Auftrag zur Zusammenstellung eines Lesebuchs für die Gymnasien übernehmen wird. Thun zeigt sich überzeugt davon, dass Čelakovšký ein Werk schaffen werde, das den Bedürfnissen der tschecho-slowakischen Jugend vollkommen gerecht werde.

Anmerkungen zum Dokument

Schlagworte

Edierter Text

Eure Hochwürden!
Vážený Pane!

S potěšením vyrozuměl jsem z listu Vašeho ochotu, s níž jste se v úlohu skrze školního radu Venziga jménem mým na Vašnost vzloženou uvázati ráčili; i koje se pevnou důvěrou, že z rukou Vašich vyjde dílo, které dokonale vyhoví potřebám naší mládeže československé. Přeji Vašnosti všelikého k němu zdaru.
Ve Vídni dne 30. Července 1851.

Vašnosti
povolný
h. Leo Thun.