Westfalen

Namensvarianten:
 • Westfalen
 • Westphalen
Geonames ID: http://d-nb.info/gnd/4065781-4

Koordinaten: 51.4295 7.39388
erwähnt in
 • Melchior Diepenbrock an Leo Thun, Breslau, 28. Mai 1850
 • Aufstellung betreffend die Einteilung der Superintendenzen der evangelischen Kirchen in Ungarn o. O., o. D. [1858]
 • Julius Ficker an Leo Thun, Innsbruck, 8. März 1855
 • Julius Ficker an Leo Thun, Innsbruck, 25. März 1855
 • Julius Ficker an Leo Thun, Innsbruck, 19. September 1856
 • Julius Ficker an Leo Thun, Innsbruck, 28. April 1854
 • Julius Ficker an Leo Thun, Innsbruck, 1. Mai 1854
 • Heinrich Förster an Leo Thun, Schloß Johannesberg, 17. August 1854
 • Justin Linde an Leo Thun, Frankfurt, 4. Dezember 1856
 • Leo Thun an Julius Ficker, Wien, 9. Mai 1854
 • Leo Thun an Julius Ficker, Wien, 4. Februar 1855