Johann Wolfgang Goethe

Vorname: Johann Wolfgang

Nachname: Goethe

Lebensdaten: Frankfurt a. Main 1749–1832 Weimar

weitere biographische Angaben: Dichter

GND-ID: https://d-nb.info/gnd/118540238


erwähnt in
  • Joseph Mozart an Leo Thun o. O., o. D. [1852?]
  • Auszug aus einem Promemoria von Prof. Wilhelm Gärtner, o. O., o. D. [1856]