Universität Prag Gymnasien Schulbücher Nationalitätenkonflikt

Ve Vídni dne 24. září

Vzácný pane!

Navštívil jsem dnes českému gubernium, aby se Vašnosti vyplatila summa od Vašnosti naznačena, jakožto náhrada z výloh přesídlením do Prahy působených. S upřímnuu radostí vítám vás do drahé vlasti navrácéného. Velice potřebuje sil synů svých vědecky vzdělaných. Oni jedině vyhověti mohuu pravým potřebám, oni toliko brániti mohou vlast a národ proti zlému což působí jalové hulákání prazdných hlav. – S pevnou důvěrou spoléhám se na pravé vlastenectví, a zralou učenost Vašnosti. Mám v tom ohledu ihned vroucnou prosbu. Pracuje se tady a vyjde za krátký čas německá kniha ku čtení pro gymnasisté. Má-li vyučování v mateřčině na českých gymnasiích prospěti, potřebujeme podobnou knihu českou, – dobře sestavenou – jak brzo možno. I též podobné v jiných slovanských nářečích. Českou nemohl by nikdo tak sestaviti jako Vašnost, jenž stejně dobře zná potřeby dobrého gymnasium, jako stav literatury naší. Prosím vás tedy, aby jste se uvázal v práci takovou [;] kdyby jste ale k tomu přivolil, byl bych velice rád, abyste nás tady – možno ihned – navštívil na několik dní, abychom s p. Šafaříkem, Miklošičem i jinými umluvili plány pro podobné knihy slovanské. – Nemužete-li hnedle sám přijiti, – což však arci bylo by mně nejmilejší – račte mně aspoň potěšiti s příznivou odpovědí.
S upřímnou úctou jsem

Vašností
povolný

hr. L. Thun