4 Treffer für
Ormis Samuel

Title # of hits KWIC/Doc-ID
2

… , Ormisz, jako patentista a vládě oddaní, na Conventu pak Ilšovském dne 12. Junia (Dež sem já přítomen nebyl) vyvolen jest za seniora …

… taktéž se žalují. – Sam[uel] Ormisz farář ve Nižné Slané, bývalý Professor Mathematiky a Physiky v Rožnavě, zkušuje též přemnohé odpornosti a pronasledování jako švarcgelb, Patentista, bylby to výborný Professor do Levoči, lingvista znamenitý, v slovenské literatura zbehlý, [?] a milý Professor, račte, ho predce odporoučeti, i na mého bratra do Košic sem písal za něho.…

tomasek-an-kuzmany-1860-06-20-a3-xxi-d592.xml

2

… , Ormisz; alle patentfreundliche und der Regierung ergebene Männer. Auf dem am 12. Mai zu Eltsch (…

… klagen ebenso. Sam[uel] Ormisz, Pfarrer in …

tomasek-an-kuzmany-1860-06-20-a3-xxi-d586.xml