3 Treffer für
Ludwig XVI.

Titel des Dokumentes Anzahl der Treffer Vorschau/Dokument-ID
Titel des Dokumentes Anzahl der Treffer Vorschau/Dokument-ID
Aufsatz von Ferdinand Langenau über den Einfluss von Windisch-Graetz am Kaiserhof während der Revolution 1848 Wien , Dezember 1849 Aufsatz von Ferdinand Langenau über den Einfluss von Windisch-Graetz am Kaiserhof während der Revolution 1848, Wien, Dezember 1849 Digitale Edition der Korrespondenz von Leo von Thun-Hohenstein 1

… mit der Flucht Ludwig XVI. verglichen hatte und der Rath des …

aufsatz-von-langenau-uber-einfluss-von-windischgraetz-1848-1849-12-a3-xxi-d23.xml

Johann Karl Rojek an Leo Thun o. O., 14. November 1854 Johann Karl Rojek an Leo Thun o. O., 14. November 1854 Digitale Edition der Korrespondenz von Leo von Thun-Hohenstein 1

… V zemi francouzské žil král Ludvík XVI. – Bylť to kníže slouže Bohu nejvroucnější nábožností; – v povinnostech svých královských osvědčoval nejvyšší svědomitost; – celé dychtění a smýšlení jeho směřovalo toliko k blahu poddaných, k provedení spravedlnosti, udržení řádu a pořádku; v domácnosti své pak sloužil za vzor šlechetného manžela, pečlivého otce a láskyplného pána; – na časy dlouhé neměla země francouzská na trůnu svém muže takového, který v každém ohledu byl cti nejhodnější, – o němž říci se může, že koruna královská ne tak ozdobovala jej, ale že on sám byl ozdobou koruny královské. – Nůže, – a tohoto krále vidíme, kterak lid zbouřený a rozjitřeny vede jej co zločince a zrádce do žaláře – a dále vede jej ku gilotině, když sťata jest hlava jeho! – Jak to bylo možno v zemi křesťanské, v zemi, která pro svou vzdělanost výsoce byla proslavena, – kamž tak řka putovati musel každý, když dobrý mrav a vzdělanou způsobilost chtěl si přivlastniti? – Tak ptáme se v udivení.…

rojek-an-thun-1854-11-14-a3-xxi-d302.xml

Josef Slaviček an Leo Thun Königgrätz , 12. März 1853 Josef Slaviček an Leo Thun, Königgrätz, 12. März 1853 Digitale Edition der Korrespondenz von Leo von Thun-Hohenstein 1

… . Mit einer Schale Suppe soll sich der unglückliche König Ludwig XVI. auf seiner Flucht aus …

slavicek-an-thun-1853-03-12-a3-xxi-d194.xml