2 Treffer für
Czibur Ludwig

Titel des Dokumentes Anzahl der Treffer Vorschau/Dokument-ID
Titel des Dokumentes Anzahl der Treffer Vorschau/Dokument-ID
Samuel Tomášek an Karl Kuzmány Chyžno , 20. Juni 1860 Samuel Tomášek an Karl Kuzmány, Chyžno, 20. Juni 1860 Digitale Edition der Korrespondenz von Leo von Thun-Hohenstein 1

… ) rotteten sich Männer, Weiber und Kinder durch den Inspector aufgereizt in der Kirche, stürzten über den Pfarrer und drohten ihm sein geistliches Kleid auf zu zerreißen unter vielen Rohheiten, zündeten ihn auch sogleich unter, so daß ihm der Stall, der Heuschupfen und 3 Wagen Grummet verbrannten. Das war wie ein Krieg gegen die Pfarrer und unsere Pfarrkinder wurden zu Vandalen und Cannibalen; denn man hat ihnen fest in die Köpfe gesetzt, daß wir unsere Kirchengemeinden verkauft (verrathen) haben, und daß ein jeder von uns einen Geldlohn zu 4.000, zu 6.000, zu 8.000 fl erhalten habe dafür, daß er seine Gemeinde für katholisch unterschrieben habe. Die Bauern der organisirten Kirchengemeinden werden von Bürgern und vorzüglich von den Adeligen nicht anders gegrüßt als: „Gegrüßt sei Jesus Christus“, sie versichernd, daß sie nun selbst so grüßen müssen, weil sie schon katholisch seien, daher auch nur: Gegrüßet seiest du Maria usw. beten. Jeder Kirchengemeinde wurde sogleich ein Inspector aufgedrungen; jeder wurde ein Zettel zugestellt, auf welchem die Namen derer standen, die man zum Senior, Consenior, Superintendent und Districtualinspector zu wählen habe. Czibur, der Inspector zu …

tomasek-an-kuzmany-1860-06-20-a3-xxi-d586.xml

Samuel Tomášek an Karl Kuzmany Chyžno , 20. Juni 1860 Samuel Tomášek an Karl Kuzmany, Chyžno, 20. Juni 1860 Digitale Edition der Korrespondenz von Leo von Thun-Hohenstein 1

… na [?], a Drančanech [Drienčanech], sekerámi ozbrojeni lidé obklíčili faru a hrozbami donutili farářů aby odvolali patent; podobně na Krušové [wahrscheinlich Kružné] a Budíkovanech a jinde; na Ribniku [Rybniku] pak v 2hém slávnost svatodušní se pobouřil lid, a chtěl šturmem udeřiti na faru, vylámali dveře, nebo se farář byl do fary zamknul, až se mu podařilo uskočit do blízké hory, kamž ho také pronasledovali. V Mokré Luce v Chrámě v Conventu, na popuzování Inspectora a v jeho přítomnosti, shromážděni i chlapy i ženy i děti obořili se na faráře, a mezy jinýmy surovostmi vyhráželi mu, že i to kacířské roucho na něm dodrápají, hnedky pak za tím podpálili ho, takže mu shořela maštal, šop i 3 vozy otavy. Byla to jakoby vojna proti farářům, a naši Církevníci jako Vandalove a Canibali, nebo jim pevně do hlavy nabili to, že sme my naše Církve odprodali, a že každý z nás dostál za to peněžitou odměnu, který 4000, který 6000, který 8000 zl. etc. že podepsal Církev svou na Catolictvo. Sedlákům v Církvi organisovaných se měšťané a rubáští Zemane neklaněli jináče než i pochválen Pán Ježíš Kristus! dokládajíce přitom: že se již tak musíte klaněti, vy ste již Catolíci a Ave Marie se modliti atd. abych jich jen ještě více rozdráždili. Každé pak Církvi natisknutý byl hned Inspector, každé Církvi poslána byla na cedulke jmena těch, na kterých by hlasovati měla na úradu Seniora, Conseniorův, Superintendanta a Distr. Inspectora. – Mokrolúcký Inspector Czibur dal po [?] Církevníkům 15 holby slivovicy vypít, při čemž jich na nejvýš zburcoval proti farářovi a tak svolal do Conventu; není tedy divu, že mu hrozně grobiánili a vyhráželi, a že ho i podpálili, ale je div že ho i nezabili: V těchto okolnostech se mně zošklivily všecky Conventy, a chci toliko v tiché domácnosti hledati pokoje. – Autonomie znamená, teď tolik, jako opposice proti vládě, a již si zemanstvo myslí, že dnes zítra je Se?baldi zde. – Tolik je jisto, že dobrotou a shovívavostí se magyarský fanatismus nezlomí, ale ještě bujněji zroste.…

tomasek-an-kuzmany-1860-06-20-a3-xxi-d592.xml