Title # of hits KWIC/Doc-ID
1

… erwirkte mit Berufung auf den Kardinal Brunelli und Seine Exzellenz den k.k. Botschafter Graf Colloredo beim …

flir-an-thun-1858-07-29-a3-xxi-d462.xml

2

Franz de Paula Colloredo-Waldsee an …

Franz de Paula Colloredo-Waldsee

colloredo-an-thun-1856-07-02-a3-xxi-d382.xml