4 Treffer für
Bánó Joseph

Title # of hits KWIC/Doc-ID
2

… , že tamější Sen. Inspector Bánó 12. Junie držel Convent v Prešově, na němž Senior …

… nic vydati nechtěl, ale vyhlásil celý ten Convent za nezákonný a necompetentní, a že on úrad svůj toliko pred zákonitým a competentným Conventem složí (nebo takový dále/déle zastávati nechce a nebude) Inspector Bánó žaluje proti Seniorovi …

tomasek-an-kuzmany-1860-06-20-a3-xxi-d592.xml

2

… , daß der dortige Senioratinspector Bánó den 12. Juni in …

… hat nichts herausgeben wollen, erklärte den Convent für ungesetzlich und incompetent, zugleich aber, daß er sein Amt nur vor einem gesetzlichen und competenten Convent niederlegen werde (denn das Amt will er und wird er nicht ferner führen). Der Inspector Bánó beschuldigt den …

tomasek-an-kuzmany-1860-06-20-a3-xxi-d586.xml