7 Treffer für
Staatsprüfungen

Absender Empfänger Ausstellungsort Datum Treffer KWIC / Dokument-ID
Absender Empfänger Ausstellungsort Datum Treffer KWIC / Dokument-ID
Sons, Ernst Moy de Thun, Leo Innsbruck 1860-01-02 1

(moy-an-thun-1860-01-02-a3-xxi-d544.xml)

ohne Absender ohne Empfänger no place 1854-09-13 1

(ministerialerlass-staatspruefungen-1854-09-13-a3-xxi-d282.xml)

Joseph, Kaiser Franz Thun, Leo no place 1

(kaiser-an-thun-od-a3-xxi-d634a.xml)

ohne Absender ohne Empfänger no place 1

(gutachten-semestralpruefungen-od-a3-xxi-d647.xml)

ohne Absender ohne Empfänger no place 1849 1

(entwurf-grundzuege-gesetz-staatspruefungen-1849-a3-xxi-d24.xml)

ohne Absender ohne Empfänger no place 1852 1

(thun-ueber-universitaeten-1852-a3-xxi-d184.xml)

Thun, Leo Rechberg, Bernhard Wien 1858-02-08 1

(thun-an-rechberg-1858-02-08-ca1572.xml)