4 Treffer für
Mähren

Absender Empfänger Ausstellungsort Datum Treffer KWIC / Dokument-ID
Absender Empfänger Ausstellungsort Datum Treffer KWIC / Dokument-ID
ohne Absender ohne Empfänger Liblin 1850-01-18 1

(oa-oa-1850-01-18-a3-xxi-d30.xml)

Chlumecký, Peter Thun, Leo no place 1860-06-12 1

(chlumecky-an-thun-1860-06-12-a3-xxi-d590.xml)

Chlumecky, Peter Thun, Leo Brünn 1855-02-08 1

(chlumecky-an-thun-1855-02-08-a3-xxi-d328.xml)

ohne Absender ohne Empfänger no place 1850-12 1

(votum-zu-dudiks-abhandlung-1850-12-a3-xxi-d246.xml)